Hướng dẫn cấu hình gửi mail SMTP WordPress

16/10/2023
tải xuống Cộng Đồng Theme

Hướng dẫn cấu hình gửi mail SMTP WordPress

Để cài đặt chức năng gửi và nhận email trong WordPress, bạn cần thực hiện cấu hình SMTP. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn hai phương pháp phổ biến để cấu hình SMTP, chẳng hạn như sử dụng Gmail. Tuy nhiên, quá trình cấu hình với các dịch vụ email khác hoàn toàn tương tự. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

Bước 1: Lấy thông tin cấu hình SMTP Gmail

Trước hết, bạn cần thu thập thông tin cấu hình sau đây:

 • SMTP Server: smtp.gmail.com
 • TLS/SSL: Bắt buộc
 • SMTP Port: 587
 • SMTP Password: Mật khẩu Gmail của bạn
 • SMTP Username: Địa chỉ Gmail của bạn (ví dụ: email@gmail.com)

Để lấy thông tin này, bạn hãy truy cập trang myaccount.google.com, sau đó đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn. Tìm và chọn mục “Bảo mật”. Nếu trạng thái “Xác minh 2 bước” đang tắt, hãy bật nó.

huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress Cộng Đồng Theme
huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress Cộng Đồng Theme

Bước 2: Tạo Mật khẩu ứng dụng

Trong trang “Bảo mật,” bạn sẽ thấy một tùy chọn để tạo “Mật khẩu ứng dụng.” Bạn sẽ cần mật khẩu này sau này để cấu hình SMTP Gmail.

huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-1 Cộng Đồng Theme
huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-1 Cộng Đồng Theme
 1. Tìm ô “Chọn ứng dụng.”
  huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-2 Cộng Đồng Theme
  huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-2 Cộng Đồng Theme
 2. Chọn “Khác (Tên tuỳ chỉnh)” và đặt tên cho ứng dụng.
  huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-3 Cộng Đồng Theme
  huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-3 Cộng Đồng Theme
 3. Nhấn “Tạo.”
  huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-4 Cộng Đồng Theme
  huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-4 Cộng Đồng Theme

Mật khẩu ứng dụng sẽ hiển thị trên màn hình máy tính. Hãy lưu lại mật khẩu này.

huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-5 (1) Cộng Đồng Theme
huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-5 (1) Cộng Đồng Theme

Bước 3: Cấu hình gửi mail SMTP trong WordPress

Bây giờ bạn đã có đủ thông tin cần thiết, hãy tiến hành cấu hình gửi mail SMTP bằng cách sử dụng một trong hai cách sau:

Cách 1: Sử dụng Plugin

 1. Cài đặt và kích hoạt plugin “WP Mail SMTP.”
 2. Trong trang cài đặt plugin, đi đến mục “Cài đặt” và chọn “WP Mail SMTP.”
 3. Trong mục “Mailer,” chọn “Other SMTP.”
  huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-6 Cộng Đồng Theme
  huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-6 Cộng Đồng Theme
 4. Điền thông tin SMTP Gmail như sau:
  • SMTP Host: smtp.gmail.com
  • Encryption: Chọn mã hoá tương ứng với cổng sử dụng (SSL – 465 hoặc TLS – 587).
  • SMTP Port: Chọn cổng SMTP tương ứng với mã hoá.
  • Authentication: Bật SMTP authentication.
  • SMTP Username: Nhập địa chỉ Gmail của bạn.
  • SMTP Password: Nhập mật khẩu ứng dụng Gmail mà bạn đã tạo ở Bước 2.
   huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-7.png Cộng Đồng Theme
   huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-7.png Cộng Đồng Theme
 5. Lưu lại cấu hình bằng cách chọn “Lưu cài đặt.”

 

huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-8 Cộng Đồng Theme

  huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-8 Cộng Đồng Theme

Sau khi thực hiện cấu hình, hãy kiểm tra bằng cách gửi email kiểm tra. Nhập địa chỉ email nhận vào mục “Sent To” và nhấn “Send Test.” Nếu bạn nhận được thông báo “Test HTML email was sent successfully! Please check your inbox to make sure it is delivered,” đó có nghĩa là bạn đã cấu hình thành công. Nếu gặp lỗi, hãy kiểm tra lại cài đặt SMTP Gmail và liên hệ với nhà cung cấp SMTP Server để được hỗ trợ.

Trong đó nội dung email test sẽ hiển thị như sau:

huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-9 Cộng Đồng Theme
huong-dan-cau-hinh-gui-mail-smtp-wordpress-9 Cộng Đồng Theme

Cách 2: Sử dụng code

Nếu bạn muốn cấu hình thủ công bằng code, thêm đoạn mã sau vào file function.php của theme hoặc child theme:

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
  if ( !is_object( $phpmailer ) )
  $phpmailer = (object) $phpmailer;
  $phpmailer->Mailer   = 'smtp';
  $phpmailer->Host    = 'smtp.gmail.com';
  $phpmailer->SMTPAuth  = 1;
  $phpmailer->Port    = 587;
  $phpmailer->Username  = 'gmailcuaban@gmail.com'; //điền tài khoản gmail của bạn
  $phpmailer->Password  = 'matkhauungdunggmail'; //điền mật khẩu ứng dụng mà bạn đã tạo ở trên
  $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
  $phpmailer->From    = 'gmailcuaban@gmail.com'; //điền tài khoản gmail của bạn
  $phpmailer->FromName  = 'Tên gửi';
});

Cấu hình SMTP đối với Mail Hosting bạn thêm đoạn code dưới này vào file function.php

add_action( 'phpmailer_init', 'configure_smtp' );

function configure_smtp( PHPMailer $phpmailer ){

  $phpmailer->isSMTP();

  $phpmailer->Host = 'abc.com'; // ip hosting, hoặc tên miền

  $phpmailer->SMTPAuth = true;

  $phpmailer->Port = 25; // port mặc định trong email hosting

  $phpmailer->Username = 'abc@abc.com'; // email

  $phpmailer->Password = '123456'; // mật khẩu email

  $phpmailer->SMTPSecure = false; // chứng thực ssl

  $phpmailer->From = 'b@abc.com'; // email người gửi khi nhận được

  $phpmailer->FromName='b'; // tên người gửi

}

Hy vọng rằng thông qua hướng dẫn này, bạn đã biết cách cấu hình gửi mail SMTP cho website WordPress của mình. Nếu bạn còn câu hỏi hoặc cần hỗ trợ thêm, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Liên Hệ để hỗ trợ – Cộng Đồng Theme

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

24/7

hỗ trợ zalo cong dong web
Liên hệ
Hỗ trợ tại Cộng Đồng Web